ИЗТИЧА СРОКЪТ ЗА ПРЕРЕГИСТРАЦИЯ НА НЕДЖИЖИММИТЕ ИМОТИ НА ФИРМИ

До края на юни 2010 година, всички фирми, включително и едноличните търговци, трябва да предекларират недвижимите си имоти. Причината е, че след промени в закона, облагането вече ще става на база по-високата ставка от данъчната оценка на имота и отчетната стойност по баланс. Нововъведението ще влезе в сила от 2011 година, но за да се натрупа необходимата база данни, срокът за предекларирането на имотите трябва да стане до 30 юни тази година. Ако срокът бъде просрочен, следват глоби за административно нарушение. Read more

МЕРКИ СРЕЩУ СИВАТА ИКОНОМИКА – СВЪРЗВАТ КАСОВИТЕ АПАРАТИ С НАП ОТ НАЧАЛОТО НА 2011 Г.

От началото на 2011 г. всеки касов апарат в България ще бъде свързан с компютърната система на Националната агенция за приходите.  Фискалните устройства ще подават автоматично и без човешка намеса данни за оборотите на търговските обекти на определен период. Касовите апарати в различните браншове ще бъдат програмирани да се отчитат в приходната агенция с различна периодичност. Например, бензиностанциите и фирмите, работещи в рисковите икономически сектори ще подават информация по-често от малките магазинчета.

Системата ще позволява и дистанционен достъп на инспекторите на НАП до произволно избран касов апарат. Това е необходимо за извършване на внезапни проверки в случаите, в които действителният оборот е много по-голям от отчетения на касовия апарат. Освен това обобщената информация от всички касови апарати в страната ще бъде анализирана от софтуер и екипи от проверяващи ще бъдат изпращани в онези търговски обекти, които имат подозрително нисък оборот.

Промените в Наредбата за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти ( Наредба Н18) вече са изготвени, като проект на документа е публикуван на интернет страницата на Министерство на финансите – www.minfin.bg. В документа подробно са описани сроковете за въвеждане на дистанционната връзка и периодичността на отчитане на различните браншове.

От НАП уверяват, че няма да се налага масова замяна на функциониращите в момента близо 600 000 касови апарати в България. Над 80 % от тези фискални устройства могат безпроблемно да изпълняват новото изискване след свързването им с допълнителен модул, който ще предава данните в НАП. По предварителни разчети тези модули ще работят с отделна СИМ карта и ще струват между 100 и 200 лв. Този разход ще може да се приспада за данъчни цели от фирмите.

Новата система ще премахне съществуващото в момента изискване всеки нов касов апарат да се регистрира в НАП с подаване на заявление. Вместо това фискалните устройства ще се регистрират автоматично, в момента на тяхното поставяне в обекта.

Данните, които касовите апарати генерират, ще се изпращат до НАП чрезGPRS мрежата на мобилните оператори. Това решение гарантира, че всеки обект, независимо къде в страната се намира, ще може безпроблемно да подава информация в приходната агенция.

„Свързването на касовите апарати с НАП е много важна мярка срещу сивия сектор. Това значително ще подобри данъчния контрол, защото за никого не е тайна, че близо 80 % от търговците укриват някаква част от оборота си”, каза по този повод изпълнителния директор на НАП Красимир Стефанов.

3000 ЛЕВА ГЛОБА ЗА НЕПОДАЛИ ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ПРЕД АП

Над 27 000 търговци подлежат на санкция от НАП, защото не са подали в срок годишните си финансови отчети за 2008 г. пред Агенцията по вписванията. Глобата е в размер между 2000 и 3000 лева и е регламентирана в Закона за счетоводството. НАП, съвместно с Агенцията по вписванията, са съставили обща база данни с имената на фирмите, пропуснали да обявят публично отчетите си за дейността през 2008 г. Срокът за подаването им е изтекъл точно преди година – през юни 2009 г. Приходната агенция вече съставя актове за фирмите, пропуснали да подадат отчети. Санкциите за тези дружества, които макар и закъснели, подадат годишния си отчет, ще бъдат по-малки, отколкото на неподалите изобщо – категорични са от НАП.

От агенцията по приходите напомнят, че до края на този месец изтича срокът, в който търговците трябва да подадат своите годишни финансови отчети през 2009 г. Подаването им става в Търговския регистър на Агенцията по вписванията и ще предотврати бъдещи санкции.