ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ПРОГНОЗНА ПЕНСИЯ

НОИ пусна на сайта си нова услуга за изчисляване на прогнозна пенсия и прогнозен индивидуален коефициент. Услугата може да се ползва след въвеждане на ЕГН и издаден от дирекциите на НОИ персонален идентификационен код.

Тя е полезна за хора в предпенсионна възраст, които ще могат да проверят каква пенсия да очакват и съответно да променят, ако е възможно, поведението си на пазара на труда, като отложат пенсионирането си например. Системата обаче може да помогне и на по-млади работещи да установят дали по някаква причина, например непопълнени данни в регистъра за осигурените лица, им се губи стаж след 1997 г.  Ако някой е бил осигуряван непрекъснато от 1 януари 1997 г. досега, той трябва да има 15 г. и 10 месеца стаж. Ако е по-малко, съответно трябва да предприеме мерки да установи къде му се губи стаж и да си осигури съответните документи за него.

Услугите на НОИ можете да ползвате от тук.

НОВ РЕД НА ПРЕДАВАНЕ НА БОЛНИЧНИТЕ ЛИСТОВЕ В НОИ

Досега болничните трябваше да пристигат 2 дни след плащането на заплатите. При неизплатени възнаграждения срокът за предаване на болничните започваше да тече в края на месеца след месеца на боледуването. Така реално болнични можеше да се получат и до два месеца след болестта. Заради промените в нормативната база от НОИ очакват догодина да изплащат по-бързо болничните и обезщетенията за майчинство, тъй като отпада обвързването им с плащането на трудовите възнаграждения.

От 2013 г. болничните вече трябва да се носят в НОИ до 15-о число на месеца след боледуването, независимо дали са платени заплатите или не. След това в института трябва да ги обработят пак в рамките на 15 работни дни.
За забавяне на предаването на болнични глобата е между 100 лв. и 1000 лв. за всеки отделен случай.

НОВА Е-УСЛУГА ОТ НАП „СПРАВКА ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯ”, ЕДИННА ДАНЪЧНА СМЕТКА И ЕДИННО ПЛАТЕЖНО НАРЕЖДАНЕ

От 12.12.12 ще заработи нова електронна услуга на сайта на Националната агенция за приходите (НАП) – всяка фирма или гражданин ще може по електронен път да провери дали има неуредени плащания към държавата за данък общ доход, корпоративен данък, ДДС, социални осигуровки.
Качването на тези данни в интернет е заради единната данъчна сметка и единното платежно нареждане, с което ще се плащат всички публични задължения след 01.01.2013. Новият режим ще важи само за централни данъци – ДДС, данък печалба, личен подоходен данък, здравни и пенсионни вноски (без тези към частните пенсионни фондове). Read more