Tag Archive for: е-услуга

НОВА Е-УСЛУГА ОТ НАП „СПРАВКА ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯ”, ЕДИННА ДАНЪЧНА СМЕТКА И ЕДИННО ПЛАТЕЖНО НАРЕЖДАНЕ

От 12.12.12 ще заработи нова електронна услуга на сайта на Националната агенция за приходите (НАП) – всяка фирма или гражданин ще може по електронен път да провери дали има неуредени плащания към държавата за данък общ доход, корпоративен данък, ДДС, социални осигуровки.
Качването на тези данни в интернет е заради единната данъчна сметка и единното платежно нареждане, с което ще се плащат всички публични задължения след 01.01.2013. Новият режим ще важи само за централни данъци – ДДС, данък печалба, личен подоходен данък, здравни и пенсионни вноски (без тези към частните пенсионни фондове). Read more