Tag Archive for: електронни услуги

НОИ ПРЕДЛАГА 3 НОВИ Е-УСЛУГИ

От 01 юли 2013 г. Националният осигурителен институт предлага на осигурените лица и бенефициентите на обезщетения три нови възможности за заявяване на административни услуги по електронен път:

1. „Подаване на документ за учащ от лицето” – Чрез тази услуга самите ученици или студенти могат да изпратят до съответното териториално поделение на НОИ предварително издаден и подписан с Квалифициран електронен подпис (КЕП) от учебното заведение документ.
2. „Подаване на информация за учащ от учебно заведение”, чрез която ВУЗ или училище директно могат за заявят пред НОИ качеството на учащ за лица, получаващи наследствена пенсия, като подпишат заявлението със своя КЕП.
3. „Издаване на удостоверение за трудов/ осигурителен стаж и осигурителен доход от осигурителния архив на НОИ”. При необходимост от доказване на осигурителен стаж и/или осигурителен доход във връзка с отпускане на пенсии или обезщетения или за начисляване на процент за продължителна работа, гражданите могат да поискат издаване на съответния образец УП-13, УП-14 или УП-15 от поделенията на НОИ за положен стаж в предприятия, чиито разплащателни ведомости са предадени за съхранение в НОИ. Read more

ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ПРОГНОЗНА ПЕНСИЯ

НОИ пусна на сайта си нова услуга за изчисляване на прогнозна пенсия и прогнозен индивидуален коефициент. Услугата може да се ползва след въвеждане на ЕГН и издаден от дирекциите на НОИ персонален идентификационен код.

Тя е полезна за хора в предпенсионна възраст, които ще могат да проверят каква пенсия да очакват и съответно да променят, ако е възможно, поведението си на пазара на труда, като отложат пенсионирането си например. Системата обаче може да помогне и на по-млади работещи да установят дали по някаква причина, например непопълнени данни в регистъра за осигурените лица, им се губи стаж след 1997 г.  Ако някой е бил осигуряван непрекъснато от 1 януари 1997 г. досега, той трябва да има 15 г. и 10 месеца стаж. Ако е по-малко, съответно трябва да предприеме мерки да установи къде му се губи стаж и да си осигури съответните документи за него.

Услугите на НОИ можете да ползвате от тук.