Tag Archive for: авансово плащане

ДАНЪЧНОТО ТРЕТИРАНЕ ПО ЗДДС НА “ЗАДАТЪК” И ДРУГИ ПРЕДВАРИТЕЛНИ ПЛАЩАНИЯ ПО ДОСТАВКИ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
№ 91-00-141 от 08.06.2012 г.

ОТНОСНО: Допълнение към становище за данъчното третиране по ЗДДС на “задатък” и други предварителни плащания по доставки

Настоящото становище е допълнение на Становище изх. № 91-00-1 от 5.01.2009 г. на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите, като изяснява данъчното третиране по ЗДДС на предварителните плащания в зависимост от възможността да бъдеидентифицирана конкретна доставка на стока или услуга, насрещна престация за която се явява предварителното плащане. Read more