18 МЕСЕЦА ОСИГУРИТЕЛЕН СТАЖ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА МАЙЧИНСТВО

Правителството внесе предложение за промяна на правилата за изчисляването на обезщетеията за бременности раждане. Идеята е това да става според доходите за 18 месеца назад. Новите правила ще заработят от януари 2011 г.
В момента обезщетението се изчислява като 90% от осигурителния доход, за последната година преди излизането в отпуск за бременност и раждане. Периодът за обезщетение за майчинство остава 410 дни.
Ако майката се е осигурявала само 12 месеца преди раждането, то за липсващите шест месеца доходите й ще се базират на минималната работна заплата от 240 лв.
Няма да има промяна в обезщетението за неосигурените майки, което остава 100 лв. месечно и се получава от агенция „Социално подпомагане“.

ПРЕРЕГИСТРАЦИЯТА НА ФИРМИТЕ СЕ УДЪЛЖАВА С ОЩЕ 6 МЕСЕЦА

Пререгистрацията на фирмите се удължава с още 6 месеца – до юни 2011 г.

Пререгистрацията на фирмите в Търговския регистър, която трябваше да приключи до края на 2010 г., се удължава с още половин година – до 30 юни 2011 г. Дружествата, които пропуснат и този срок, няма да минават през служебна ликвидация, а ще бъдат обявени на сайта на Агенцията по вписванията. Така всеки, който има интерес, ще може да поиска пререгистрация и обявяване в ликвидация по реда на Търговския закон. Това предвижда законопроект, подготвен от правосъдното министерство.

Разходите по ликвидацията ще поемат онези, които имат претенции към фирмата. От 1 юли 2011 г. по силата на закона ще се счита за прекратена дейността на търговските дружества и кооперациите, които не са пререгистрирани и в новия срок. ЕТ ще бъдат заличени, защото и след заличаването те си остават отговорни с цялото си имущество и като физически лица за задълженията, които са поели. Клоновете на чужди компании пък ще бъдат закрити, а фирмените им дела ще се архивират и ще се съхранявани от окръжните съдилища. Исканията за ликвидация на търговските дружества ще могат да се правят до 3 г. след крайния срок за пререгистрация – юни 2014 г.

Цялата статия от сайта на в.Сега.